top of page
girl-white-t-shirt-blowing-dandelions.jpg

Vergoeding

Bent u verwezen door uw huisarts dan kunt u direct bij ons terecht. De zorg die wij als medisch specialist (internist) bieden, wordt volledig vergoed, los van het eventuele eigen risico dat voor elke verwijzing geldt. Net als een behandeling in het ziekenhuis valt de

behandeling bij de Maag en Darm Kliniek onder het wettelijk eigen risico. Het betalen van het eigen risico is eenmalig per jaar en geldt voor iedereen boven de 18 jaar. Voor 2022 is het wettelijke eigen risico vastgesteld op € 385 per jaar.

Wij hanteren dezelfde tarieven als de reguliere ziekenhuizen, deze tarieven worden door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld.

 

Samenwerkende partners

Maag en darm Kliniek heeft verschillende samenwerkingsverbanden om de zorg zo optimaal mogelijk te kunnen inrichten voor onze patiënten. Daarnaast heeft de samenwerking als doel om de kennis onderling zo veel mogelijk te delen.

 

Voor verwijzers

Maag en Darm Kliniek biedt niet-spoedeisende medisch specialistische zorg op het gebied van de interne geneeskunde tav maag- en darmklachten.

We verzoeken u om voor een complete verwijsbrief te zorgen met relevante uitslagen van eerdere onderzoeken als laboratorium, röntgen en endoscopie. Wanneer we de verwijzing hebben ontvangen, zullen we telefonisch contact opnemen

met de patiënt voor het maken van een afspraak. We nemen uiterlijk binnen 2 werkdagen contact op.

De patiënt kan ons natuurlijk ook eerder zelf bellen.

U kunt de verwijsbrief meegeven aan de patiënt. De patiënt dient ons te bellen voor een afspraak of contact met ons op te nemen.

U ontvangt per post bericht van ons wanneer we de patiënt hebben gezien.

Logo MDKliniek.png
bottom of page